Nový tarifný systém

od 1.11.2016 zavádzame v zmysle nového cenového výmeru aj nový systém časových predplatných lístkov (CPL), ktoré sa budú dobíjať len na Púchovskú čipovú kartu.

Pre držiteľa terajšej dopravnej karty označenej:

- "O" (celá dopravná karta) nebude zmena, je to jediná prenosná karta na jednotlivé jazdy,   

   vydanie aj prolongácia karty po 5 rokov s poplatkom 3,50 €,

- "S-70" (kategória občan nad 70 rokov) zmena bude len v prolongácii (predĺženie platnosti)  

   karty po 3 rokoch (3,50 €), cestovanie zadarmo,

- "Ž" (kategória žiak a študent) bude zmena v tom, že si bude môcť držiteľ karty (zodpovedný  

  zástupca) požiadať písomne o vrátenie zostatku financií na karte, prolongácia karty bude  

  každý školský rok  (3,50 €), cestovanie zadarmo,

- "ZŤP" a "ZŤP-S", zmena bude v prolongácii karty po 3 rokoch (3,50 €), držiteľ karty si  

   môže dobíjať zľavnený PCL.

 

Všetky tieto karty zostávajú v platnosti.

 

Okrem nich zavádzame od 1.11.2016 aj nové Púchovské čipové karty s obojstrannou potlačou pre kategórie:

- "Občan nad 65 rokov", vydanie aj prolongácia karty na 1 rok s poplatkom 3,50 €, cestovanie

   zadarmo,

- "Občan nad 60 rokov", vydanie aj prolongácia karty po 5 rokoch s poplatkom 3,50 €, držiteľ  

   karty si môže dobíjať zľavnený PCL,

- "Celá dopravná karta + PCL", vydanie aj prolongácia karty po 5 rokoch s poplatkom 3,50 €,  

   držiteľ karty si môže dobíjať PCL.

 

Žiadosť o vydanie "Púchovskej čipovej karty" si môžete stiahnuť z našej webovej stránky. Vyplnené tlačivo, fotkou a príslušné dokumenty  môžete odovzdávať v Púchovskom informačnom centre na Hoenningovom námestí 2002/5 (Púchovské divadlo).

 

Vzhľadom na zvýšený záujem sa budú žiadosti postupne spracovávať (nie na počkanie), preto Vás prosíme o zhovievavosti pri ich vydávaní. Telefonicky alebo mailom budete informovaní o ich vyhotovení a termíne odovzdania.

Vydávanie nových kariet bude mať prednosť pred spracovávaním žiadostí o vrátenie zostatkov na kartách a ich postupným vyplácaním.

 

Ďalšou zmenou, ktorú najbližšie pripravujeme v spolupráci s Mestom Púchov,  je aj tzv. "malá úprava" cestovných poriadkov (CP), ktorá vyplynula z pripomienok hlavne škôl a najväčšieho zamestnávateľa v Púchove - Continental. V súčasnosti spracováva  Žilinská univerzita, katedra cestnej a mestskej dopravy odborné štúdie zamerané na optimalizáciu dopravy niektorých kritických oblastí a uzlov mesta. Závery z týchto štúdií a výsledky zavedenia nového cenového výmeru použijeme na spracovanie tzv. "veľkej úpravy" CP.